Relació dels volums del con, del cilindre i de l’esfera o de l’esferoide

Tema:
Esfera
Modelització del transvasament d’aigua entre els cons, cilindres i esferes o esferoides. El cabal de la canonada principal és constant i l’altura d’aigua dels dipòsits cònics, cilíndrics i esfèrics, amb el mateix radi i altura, està calculada a partir de la quantitat d’aigua que tenen. V(esfera o esferoide) + V(con) = V(cilindre) 3·V(esfera o esferoide) = 2·V(cilindre) 2·V(con) = V(esfera o esferoide) 3·V(con) = V(cilindre)