Parabola

Zmieniaj wartości współczynników a, b i c. Obserwuj jak zmienia się wykres. Dla wierzchołka W oraz punktu na osi Y włączony jest ślad, abyś mógł lepiej obserwować zmiany. W każdej chwili możesz odświeżyć widok za pomocą przycisku Odśwież.
1. Jak zmienia się położenie paraboli w zależności od współczynnika a? 2. Jak zmienia się położenie paraboli w zależności od współczynnika b? 3. Jak zmienia się położenie paraboli w zależności od współczynnika c?