Funtzioen aldakuntza batzuk

1. ariketa:
Aztertu y=x² parabolaren aldaketa batzuk: 1. Mugitu emandako parabola, eta ohar zaitez erpina eta ekuazioa nola aldatzen diren. 2. Irudikatu honako funtzio hauek, lehenengoa abiapuntutzat hartuta. a. y = x²; y = (x + 2)²; y = (x - 3)² b. y = x²; y = x² + 3; y = x² - 2 3. Zeintzuk dira funtzioaren aldaketak?