Speiling av figur om linje

Author:
SiljeO90
Her skal du speile denne figuren om linja ved hjelp av konstruksjon. Du må ta i bruk verktøyene på verktøylinja og speile hvert punkt om linja for deretter å få speilbildet av figuren.
Oppgave 1: Trykk på pilen. Fjern unødvendige streker og sirkler ved å høyreklikke og trykke på vis objekt. Oppgave 2: Trykk på pilen. Hva skjer med speilbildet dersom du flytter på speilingslinja? Oppgave 3: Trykk på pilen. Hva skjer med speilbildet dersom du drar i punktene på figuren og forandrer den?