Integralregning

Forfatter
Frydenlund
Nedenfor kan du vælge mellem at bestemme arealet mellem x-aksen og grafen og det bestemte integral for 3 forskellige funktioner. 1. Vælg ''Areal'' og få tegnet arealet mellem grafen og x-aksen. Skriv det bestemte integral som svarer til dette areal op. 2. Vælg ''Vis bestemt integral''. Prøv at få integralet til at give 0. Prøv at få integralet til at give en negativ værdi. På hvilken måde bidrager arealer, der ligger under x-aksen til integralets værdi?