Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Visualisering av k-värdet i en proportionalitet

Detta är en visualisering som visar hur k-värdet i formeln hänger samman med hur grafen ser ut i en proportionalitet.