Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

A5b - Linjära ekvationer - lösa grafiskt

I appen nedan, kolla på det linjära ekvationsystemet som visas uppe till höger. En linjär ekvation är i rosa färg. Den andra linjära ekvationen är i lila färg. Anvisningar: 1) Flytta punkterna som ligger på den rosa linjen så att linjens k-värde (lutningen) och linjens m-värde (där linjen skär y-axeln) motsvarar den rosafärgade linjära ekvationen som visas upp till höger. 2) Flytta också på punkterna som ligger på den lila linjen så att linjens k-värde (lutningen) och linjens m-värde (där linjen skär y-axeln) motsvarar den lilafärgade linjära ekvationen som visas upp till höger. 3) Skriv respektive x-värde och y-värde då linjerna skär varandra. Detta är den så kallde lösningen på det linjära ekvationssystemet. OBS! ibland kan det dock finnas oändligt många lösningar (alltså att linjerna skär varandra oöndligt många gånger), detta då linjerna ligger på varandra. Det kan också vara så att linjerna aldrig skär varandra - då finns det ingen lösningen på ekvationssystemet. Om du skriver in rätt koorrdinater då kommer texten "Rätt svar" att visas uppe till vänster. Repetera denna övning tills du känner att du börjar få ett humm om hur det fungerar.
Anvisningar till intruktörer: Appen genererar två räta linjer som kommer att skära varandra en gång.