A kör

Témák:
Kör
 
    Adott ponttól (középponttól) egyenlő távolságra lévő pontok halmaza (mértani helye) a síkon a kör (körvonal). 
 
Image
Sugár: A kör középpontját a körvonal egy pontjával összekötő egyenes szakasz. Jele: r Húr: A körvonal két tetszőleges pontját összekötő egyenes szakasz. Átmérő: A kör középpontján áthaladó, a körvonal két pontját összekötő egyenes szakasz. Az átmérő a leghosszabb húr. Jele: d
Image
Körív: A körvonal tetszőleges hosszúságú szakasza.  Körszelet: Olyan síkidom, amit egy körív és egy húr határol.  Körcikk: Olyan síkidom, amit egy körív és két sugár határol.  Körlap: Adott ponttól (középponttól), sugárhossznál nem nagyobb távolságra lévő pontok halmaza a síkon.
Image
Körgyűrű: két, azonos középpontú körvonal határolja.