Opgave 1b

punt P draait over cirkel met straal 4. punt A ligt op de cirkel op (0,4). Punt Q is snijpunt van de raaklijnen op de cirkel in A en P. Punt H is het hoogtepunt van de driehoek APQ. Punt P is te bewegen over de cirkel. Te zien is dat H ook een cirkel is met als middelpunt A en straal 4.