Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Geocentrisk verdensbillede

Jorden, Venus og Solen
Bevæg Solen og Venus for at udersøge vinklerne mellem dem set fra Jorden, og undersøg hvorvidt man fra Jorden observerer Venus' faser.