KM verwante hoeken

Onderwerp:
Hoeken
Image
Supplementaire hoeken zijn hoeken waarvan de som 180° is.

Het supplement van een hoek van 35° is

Duid het juiste antwoord aan

Vink alles aan wat van toepassing is

Toepassing op verwante hoeken

Het supplement van een hoek van 35° is

Het supplement van een hoek van 35° is

Vink alles aan wat van toepassing is

Bereken

sin(135°)