สร้างสะพาน

ความรู้พื้นฐาน

1.ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุด คือ เส้นตรงที่เชื่อมระหว่างสองจุดนั้น 2.การเลื่อนขนานสามารถใช้สี่เหลี่ยมด้านขนานในการเลื่อนได้

จากภาพข้างล่าง

นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีหาตำแหน่งในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสายกลางจากหมู่บ้านสุขสันต์ไปยังหมู่บ้านทุกระทมได้อย่างไรให้ระยะทางจากทั้งสองหมู่บ้านน้อยที่สุดเมื่อกำหนดให้สะพานที่สร้างต้องตั้งฉากกับแม่น้ำ

Ans 15.89

Clue

นักเรียนคิดว่าถ้าไม่มีแม่น้ำกั้นหมู่บ้านไม่ต้องสร้างสะพาน ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างหมู่บ้านทั้งสองหาได้อย่างไร

*Note

-ถ้าแม่น้ำกว้าง 10,20,30 หน่วย ระยะทางจากหมู่บ้านทั้งสองที่สั้นที่สุดเป็นเท่าใด -ถ้าไม่ใช้เครื่องมือการเลื่อนขนานToolbar Imageนักเรียนจะทำอย่างไร

Advance

ถ้ามีแม่น้ำสองสายที่ขนานกันอยู่ตรงกลางระหว่างหมู่บ้านทั้งสองจะต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำทั้งสองตำแหน่งใดบ้าง