Množina bodů dané vlastnosti (úsečka, úhel)

Autor:
Lukáš
Téma:
Úsečka
Konstrukce množiny bodů dané vlastnosti: množiny, ze které je vidět úsečka pod zadaným úhlem. Nastavte si libovolný úhel posuvníkem a sledujte, jak se množina mění pro úhly, menší, větší nebo roven (speciální případ: Thaletova "kružnice") 90 stupňům. Kostrukci můžete krokovat tlačítky vespod okna, můžete hýbat body E a F, které leží na obloucích a ukazují velikost úhlu v tomto bodě...