Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Funktionens, förstaderivatan och andraderivatans graf

Du kan se funktionens och första- resp. andraderivatans graf samtidigt. Ändra funktionen med glidarna.