Quadrilàters isoperimètrics

Aquí podeu experimentar amb quadrilàters isoperimètrics, això vol dir que el perímetre de la figura es manté constant; si varieu la base l'altura també varia. Observeu la variació de l'àrea a l'anar augmentant o disminuint el valor de la base. Si moveu el punt vermell el rectangle o quadrat s'anirà transformant progressivament en un romboide o rombe. Observeu com canvia el valor de la superfície.