Copy of Figur af kvarte cirkler

6.1 Et kvadrat er defineret ved at være en firkant, hvor alle fire sider er lige store og hvor alle 4 vinkler er præcis 90 grader. 6.2 Tegnet i geogebra 6.3 Arealet af en firkant findes som A = l * b For figurens kvadrat fås: A = 10 * 10 = 100 Omkredsen for en firkant findes som O = 2*l + 2*b For figurens kvadrat fås: O = 2*10 + 2*10 = 40 6.4 Omkredsen af figuren A findes ved at finde omkredsen af den cirkel, der har radius 10 og dele med to, da figuren er dannet af to kvarte cirkler. Omkredsen af figur A er OA = 2 pi = (2*10 * Pi) / 2 = 31,4 6.5 Arealet af figuren A findes som arealet af kvadratet fratrukket de to “hjørner”, der omgiver figur A i kvadratet. Arealet af hvert hjørne findes ved at se på den cirkel med arealet 314, der kunne laves ud af kvartcirklerne og det kvadrat med arealet 400, som cirklen præcis kan være inde i. Det store kvadrats areal fratrukket arealet af den store cirkel, giver arealet af de 4 “hjørner” til sammen. Da der kun skal trækkes to hjørner fra deles tallet med to. Arealet af figur A er: AA = 100 – ((400 – 314) /2) = 57 Note til 6.4 og 6.5: Da der ingen enheder er angivet vælger jeg heller ikke at have enheder med i mine beregninger