Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Funció polinòmica de grau n

Mou els paràmetres següents per modificar el valors dels coeficients de la funció polinòmica i observa com canvia la forma de la gràfica, així com els seus punts de tall i els extrems relatius. Adapta els paràmetres de la funció, per observar des de la funció de grau 0, fins a la de 5è grau.