Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

RESULTANTEN TILL TVÅ KRAFTER

Hur ändras RESULTANTEN till två krafter F1 och F2 då F1 och F2 ändras. Storlek och koordinater till vektorerna kan också läsas av. Information finns i koordinatsystemet.