Konstrukcija dodekaedra

  1. Toolbar Image Pomoću alata Klzač deefinirajte stranicu dodekaedra.
  2. Toolbar Image Nakon odabira alata Dužina zadane duljine kliknitre na radnu površinu. Pojavit će se početna točka dužine A, te upišite nezinu duljinu - naziv klizača prethodno definiranog.
  3. U traku za unos upišite Dodekaedar te u zagrade upišite krajnje točke dužine (A,B).
  4. Sakrijte sve nepotrebne oznake - U izborniku koji se otvara desnim klikom miša na bridove, odaberite opciju Pokaži (sakrij) oznaku.
  5. Toolbar ImageNakon odabira alata Mreža, kliknite na dodekaedar u 3D grafičkom prikazu. Otvorenost mreže kontrolirajte automatski izađenim klizačem u Grafičkom prikazu.