Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Dynamisk spejling i GeoGebra

Dynamisk betyder, at noget ændrer sig. I GeoGebra betyder det fx, at når man flytter på nogle ting, er der nogle andre ting, der følger med og ændrer sig samtidig. Du skal ikke gøre noget, for at de flytter sig. Det gør GeoGebra for dig. På filmen her kan du se, hvordan man spejler et punk i en linje så det nye punkt bliver dynamisk.  Trin for trin:
  1. Lav et punkt på tegneblokken. Toolbar Image
  2. Lav en linje på tegneblokken. Toolbar Image
  3. Vælg spejlingsværktøjet. Toolbar Image
  4. Klik først på punktet, du har lavet, og bagefter på linjen, du har lavet.
  5. Vælg pil-værktøjet. Toolbar Image
  6. Træk rundt i punkterne på tegneblokken.

Undersøg en dynamisk spejling i GeoGebra

Undersøg

  • Hvilke af punkterne kan man flytte på?
  • Hvilket af punkterne kan man ikke flytte på? Diskuter med din sidemakker, hvorfor man mon ikke kan flytte på det punkt.
  • Få det spejlede punkt A' til at forsvinde kun ved at hive i det originale punkt A.
  • Få det spejlede punkt A' til at forsvinde og dukke op igen kun ved at hive i det originale punkt A.