Metin Girme

Metin Girme

Bu araçla Grafik Görünümünde statik (durağan) ve dinamik metin veya LaTeX formüllerini oluşturabilirsiniz (Metin komutları bölümüne de bakınız).Başlangıçta metnin yerini aşağıdaki yollardan biriyle belirlemeniz gerekir: • Grafik Görünümünde belirlediğiniz herhangi bir yere yeni bir metin oluşturmak için tıklayınız. • Herhangi bir noktaya bağlı yeni bir metin oluşturmak için o noktaya tıklayınız. Böylece, metninize girebileceğiniz bir iletişim penceresi belirecektir. Not: Metnin ekrandaki tam yerini veya koordinat sistemine bağlı yerini Özellikler İletişim penceresindeki Temel sekmesinden özelleştirebilirsiniz. Durağan (Static) Metin herhangi bir matematiksel nesneye bağlı değildir ve genelde yapı değişikliklerinden etkilenmez. Dinamik Metin nesneleri oluşturan değerlere bağlı olarak otomatik olarak değişir. Karışık Metin statik ve dinamik metnin bileşimidir. Bir karışık metin oluşturmak için metnin statik kısmına klavyeyi kullanarak girebilirsiniz. (Örneğin, A Noktasını A = gibi). Daha sonra metnin dinamik kısmında göstermek istediğiniz nesnenin değeri üzerin tıklayınız. Not: GeoGebra, karışık metni oluşturmak için gerekli sentaks’ı ((" A noktası= " + A gibi) otomatik olarak ekler: Metnin statik kısmının etrafındaki tırnak işareti ve bir + işareti metnin farklı kısımlarını birleştirmek içindir. Giriş Açıklama Bu bir statik metindir Statik metin A Dinamik Metin (eğer A noktası varsa) "A noktası = " + A A noktasının değerini kullanan iki kısımlı karışık metin "a = " + a + "cm" a sayısını kullanan üç kısımlı karışık metin Not: Eğer xx adlı bir nesne daha önce oluşturulmuşsa ve siz bu nesnenin ismini kullanarak bir statik metin oluşturmak isterseniz, tırnak işaretleri ile birlikte ("xx") girmeniz gerekecektir. Aksi takdirde GeoGebra otomatik olarak bir dinamik metin oluşturacaktır ki bu metin size onun adı yerine xx nesnesinin değerini verecektir. Sadece hiç var olmayan bir nesne adını tırnak işaretsiz yazabilirsiniz. Not: Karışık metin içinde, statik kısım bir çift tırnak işaretinin arasında bulunması gerekir. Metnin farklı kısımlarının (örneğin, statik ve dinamik kısımlarının) (+) sembolü kullanılarak birleştirilmesi gerekir.