Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Příklad kladného a záporného výkonu - kondenzátor připojený ke střídavému zdroji

1 - kondík je vybitý (není v něm uložena žádná energie). (proud max., napětí nulové) 2 - kondík se nabíjí, proud má směr intenzity (proud a napětí kladné) - kladná práce a výkon. 3 - kondík je plně nabit (proud nulový, napětí max.) - je v něm uložena energie v podobě el. pole mezi jeho deskami. 4 - kondík se vybíjí, proud jde proti vektoru intenzity (proud záporný, napětí kladné) - záporná práce a výkon. Kondík je moc hodnej a akumulovanou energii vrací zpátky do zdroje. 5 - kondík je opět vybitý (není v něm uložena žádná energie). (proud max., ale opačný než ve fázi 1, napětí nulové) 6 - kondík se nabíjí na opačnou polaritu než ve fázi 2, proud má směr intenzity (proud a napětí záporné) - kladná práce a výkon. 7 - kondík je opět plně nabit, ale opačně než ve fázi 3 (proud nulový, napětí max. - opačné než ve 3) - je v něm uložena energie v podobě el. pole mezi jeho deskami. 8 - kondík se opět vybíjí, proud jde proti vektoru intenzity (proud kladný, napětí záporné) - záporná práce a výkon. Kondík je zase moc hodnej a akumulovanou energii vrací zpátky do zdroje. 9 = 1 Závěr - kondík energii nespotřebovává, je si ji vzájemně vyměňuje se zdrojem. Výkon je chvíli kladný a pak stejně dlouhou chvíli záporný. Střední hodnota výkonu je proto nulová. (Viz další kapitola).

Analogie 1 - kondík + střídavý zdroj = pružina + ruka

blabla

Analogie 2 - kondík + střídavý zdroj = gumová blána v potrubí + střídavá pumpa

huhu