Výpočet matic A, B ,D

V konstitutvním vztahu klasické laminátové teorie se počítá s maticí tahové tuhosti A, maticí vazební tuhosti B a maticí ohybové tuhosti D. Matice A, B a D laminátu jsou počítány v následujícím appletu. Je uvažována lamina složená z vrstev s maticí tuhosti C=[ [20.0, 0.7, 0.0], [0.7, 2.0, 0.0], [ 0.0, 0.0, 0.7]] GPa Vhodnou skladbou vrstev laminátu lze docílit požadovaných vlastností vynulováním některých prvků.