Binomna razdioba

Bacanje novčića

Novčić se baca 10 puta. Izračunajte vjerojatnost da će pasti
  • glava najviše 3 puta
  • glava više od 5 puta
  • glava 7, 8, ili 9 puta
  • glava točno 2 puta
Također, izračunajte koliko će se puta pojaviti glava ukoliko je vjerojatnost P(a X b) = 0.8906.

Isprobajte sami...

Upute

1.Odaberite  Binomnu razdiobu iz padajućeg izbornika. Napomena: Tabela s vjerojatnostima P(X  k) za 0  k  n se kreira automatski.
2.Promijenite parametar n u 10, jer novčić bacamo 10 puta
3.Toolbar ImageIzračunajte vjerojatnost P(X  3) koristeći gumb Jednostrani lijevi. Napomena: Time ćete odrediti zbroj vjerojatnosti pojavljivanja glave  0, 1, 2, ili 3 puta.
4.Toolbar Image zračunajte vjerojatnost P(6  X) koristeći gumb Jednostrani desni. Napomena: Time ćete odrediti  vjerojatnost pojavljivanja glave 6, 7, 8, 9, ili 10 puta.
5. Toolbar Image Izračunajte vjerojatnost P(7  X  9) koristećigumb Interval.
6. Koristite tablu  da očitate vjerojatnost P(X = 2).
6. Toolbar ImagePronađite  kojim rubovima intervala odgovara vjerojatnost 0.8906. Savjet: Možete koristiti gumb Interval i prilagoditi rubove pomičući ih direktno na dijagramu.