Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Resolució examen de Bloc-I (Àlgebra) 1a part

Mètode ràpit d'introduir les matrius

1) Faig servir el full de càlcul. ATENCIÓ PELS PARÀMETRES s'han de fer servir les lletres x, y, z 2) Selecciono les caselles i amb el botò secundari del ratolí creau la matriu. 3) A la finestra algebraica li canvio el nom per referir-me a les matrius de forma més cómoda en la finestra CAS