Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Gissa funktion från en lista av funktioner

Område(n):
Funktioner

Instruktioner för att skapa en liknande app/konstruktion

Den här konstruktionen (se nedan) bygger på följande nyckelelement:
  • En lista med funktioner: Skapa en lista med funktioner genom att skriva massa funktioner i en lista, t.ex. FL = { 2^x, x², 0.5x² - 2, lg(x) }
  • En glidare som har ett maxvärde som är funktionslistans längd: Skapa en glidare n på valfritt sätt (verktyg, skriva n = 10 och göra den synlig) och se till att maxvärdet för glidaren är Längd[FL]. Se till att Steglängd = 1.
  • En funktion som är ett element ur listan: Skriv f(x) = Element[FL, n]. Du kan också skriva f(x) = FL(n).
  • En text som genereras från funktionen: Dra funktionsuttrycket för f från Algebrafönstret och släpp det i Ritområdet. Placera och formatera tills du är nöjd.
  • En kryssruta och motsvarande booleska variabel: Skapa en kryssruta genom att klicka på Toolbar Image och sedan klicka i Ritområdet där du vill ha kryssrutan. Du kan senare flytta den genom att dra den med höger musknapp. På Förklaring skriver du "Visa funktionsuttryck". Under Välj Objekt väljer du textrutan. Detta skapar en boolesk variabel a och placerar dess namn under Villkor att visa objekt i textrutans egenskaper.
  • Ett uppdateringsskript: Vi vill att textrutan skall döljas så fort vi växlar funktion. Därför skriver vi ett litet script. Öppna egenskaperna för glidaren (talet) n och klicka på fliken Script (Program). Skriv in SättVärde[a, false] Detta kommer att sätta a = false så fort som n uppdateras. Det är ett mycket litet program, men dock ett program. Kanske ditt första? Vi kan inte direkt skriva a = false i scriptet. Då skulle det skapas en ny variabel a och den gamla skulle döpas om till a_1. Genom att använda kommandot SättVärde[...] så ändrar vi värdet på redan existerande variabler.
För att göra klart appen, glöm inte följande:
  • Lås objekt som inte ska kunna ändras/flyttas (högerklicka...)
  • Välj lagom storlek på appen. Fundera på om den ska kunna användas på telefon
  • Dölj Algebrafönstret
  • Du kanske vill fundera på ett gemensamt utseende för alla dina appar...?