2. Nacrtajte graf funkcije g(x) = sqrt(4-x)-3.

Uporabom alata za zrcaljenje i translaciju nacrtajte graf funkcije na temelju prikaznoga grafa funkcije . Uputa za translaciju: prvo nacrtajte vektor pomaka (bilo gdje u koord. sustavu, može i negdje sa strane) pa alatom Translacija kliknite na graf i vektor (za pojašnjenje pogledajte sliku ispod apleta). Uputa za zrcaljenje: alatom Zrcaljenje kliknite na graf i zatim na jednu od koordinatnih osi. Konačno rješenje možete istaknuti alatom Olovka (ručno podebljati, ali možda bude "grbavo") ili obojiti nekom jakom bojom (npr. crvenom) i podebljati.
Image