Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Àrea d'un hexàgon regular

En aquesta activitat aprendrem a construir un hexàgon regular amb el costat que pot variar (punts lliscants). També calcularem la seva àrea de dues maneres diferents, i farem algunes altres comprovacions. 1r: Dibuixarem l'hexagon regular utilitzant els punts lliscants. 2n: Amb l'eina àrea podem trobar l'àrea. Podem anar movent el punt lliscant i veurem com l'àrea va canviant. 3r: Dibuixarem 3 diagonals com a l'exemple i trobarem el centre del polígon regular de manera que l'hexàgon queda dividit en 6 triangles iguals. 4rt: Podem comprovar que els 6 triangles són equilàters mesurant els seus costats. 5è: Dibuixarem l'apotema de l'hexàgon (altura d'un dels 6 triangles). 6è: Trobarem l'àrea de l'hexàgon com a suma de les àrees dels 6 triangles que hem trobat (farem f*g*6/2)