De standaardnormale verdeling

De grafische betekenis van het gemiddelde en de standaarafwijking

Onderstaand zie je de grafiek van de normale verdeling. Probeer eerst en vooral te spelen met de parameters en . Hoe verandert de grafiek onder invloed van deze parameters?

Als het gemiddelde kleiner wordt en de standaardafwijking blijft gelijk dan...

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Als het gemiddelde groter wordt en de standaardafwijking blijft gelijk dan...

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Als de standaardafwijking groter wordt en het gemiddelde blijft gelijk dan...

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

Als de standaardafwijking kleiner wordt en het gemiddelde blijft gelijk dan...

Vink alles aan wat van toepassing is
 • A
 • B
 • C
 • D
Controleer mijn antwoord (3)

De standaardnormale dichtheidsfunctie

Op een verschuiving volgens de x-as en een eventuele uitrekking volgens de assen na, hebben alle normale verdelingen dezelfde vorm. Bij bepaalde berekeningen herleidt men trouwens de waarnemingen van de normale verdeling met gemiddelde . met verwachting en standaardafwijking naar de normale verdeling N(0; 1) met verwachting 0 en standaardafwijking 1. Deze omzetting wordt standaardisering genoemd. Om een waarde te standaardiseren wordt de verwachting ervan afgetrokken en vervolgens gedeeld door de standaardafwijking.