Kapitel 2 - Øvelse 13

Hvilken tur ender i samme punkt som den startede. Tur A (rød) og tur C (-100,-200) + (500,600) + (-400,-400) ender i samme punkt som den starter. Hvis det giver nul når man lægger alle x-værdierne sammen og y-værdierne sammen ender den i samme punkt: Tur C x: -100 + 500 - 400 = 0 y: -200 + 600 - 400 = 0