Parabelns ekvation

Författare/skapare:
Fredrik
Nedan ser du grafen till f(x)=ax^2, där du kan variera a med glidaren. Vidare kan du flytta punkterna A, B och C med de andra glidarna. Testa lite vettja. Nu till uppgifterna. 1. Placera A, B och C så att sträckan AB blir lika lång som AC (AB=AC). 2. Försök placera B och C så att AB=AC oavsett var A befinner sig. 3. Titta högst upp på sid 131 i boken. Jämför med grafen nedan och se om sambandet stämmer. 4. Lös exemplet högst upp på sid 132 mha grafen nedan. 5. Se bokens lösning och se om du hänger med på deras algebraiska lösning.