Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Intuitivna definicija limesa - jednostrani limesi

U ovom je apletu prikazan graf funkcije . Možeš pomicati plavu točku na osi x i mijenjati , "radijus" intervala oko plave točke. Točka ima x koordinatu te možeš vidjeti vrijednost i . Možeš odabrati neku od funkcija iz padajućeg izbornika ili unijeti funkciju u tekstualno polje.