Oran Orantı

Image
Örnek 1 Vücut kitle indeksi yetişkin bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir parametredir. Aşağıda vücut kitle indeksi hesaplanacak kişilerin boy ve kiloları verilmiştir. Buna göre tabloyu doldurunuz. (hesap makinası kullanınız.
Tablodan elde ettiğiniz oranlar yardımıyla sağlıklı olan bireyleri belirleyiniz(0-18.4: Zayıf, 18.5-24.9: Normal, 25.0-29.9: Fazla Kilolu,30.0-34.9: Şişman (Obez) - I. Sınıf,35.0-44.9: Şişman (Obez) - II. Sınıf,45.0 ve üstü: Aşırı Şişman (Aşırı Obez) - III. Sınıf)(Ağılık ve boy arasında oran kurularak sağlıklı bireylerin belirlenmesi istenmiştir.)
Boy(m) Ağırlık(kg) Ağırlık/(boy)^2
1.45 60  
1.50 55  
1.55 50  
1.60 65  
1.65 70  
1.70 62  
1.75 83  
1.80 90  
1.85 95  
Örnek 2 12,18 ve 20 yaşlarındaki üç kardeşe bir miktar para yaşları ile ters orantılı olarak paylaştırılacaktır. En küçük ile en büyük kardeşin aldıkları paraların toplamı 12 000 ise ortancanın aldığı para kaç liradır?
Örnek3: Bir fabrikada üç farklı makineden üretim yapılmaktadır. A makinesinde üretilen günlük hatalı ürün sayısı; B makinesinde üretilen günlük hatalı ürün sayısı ile doğru orantılı, C makinesinde üretilen günlük hatalı ürün sayısı ile ters orantılıdır. Bir gün A makinesinden 25, B makinesinden 15 ve C makinesinden 30 tane hatalı ürün çıkmıştır. A makinesinden 30, B makinesinden 12 tane hatalı ürün çıktığı gün, C makinesinden kaç tane hatalı ürün çıkacağını hesaplayalım.