Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Stapeldiagram och tabell

Välj stolpdiagram längst upp till vänster i bild. Stapeldiagrammet visar längden på alla elever i en gymnasieklass. y-axeln representerar antal elever och x-axeln representerar längd (i cm). Till höger i bild visas en tabell med längden på varje elev i klassen (i cm). Nedanför appleten finns det några frågor som du kan försöka att svara på.

1) Hur många elever går i klassen?

Välj alla som är tillämpliga
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
Kontrollera svaret (3)

2) Vilken är medellängden i klassen?

Välj alla som är tillämpliga
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Kontrollera svaret (3)

3) Vilken är medianlängden i klassen?

Välj alla som är tillämpliga
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Kontrollera svaret (3)

4) Vilket är typvärdet i klassen?

Välj alla som är tillämpliga
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
Kontrollera svaret (3)