Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Ohm's lov med ukendt "R"

Her kan du få beregnet "R" vha. Ohm' lov.
Diagrammet beregner modstandene og de afsatte effekter i dem, når du indstiller strømmene. a) Beregn modstanden for parr.- koblingen af R_blå og R_grøn. b) Beregn effekten i denne modstand. Se facit ved at klikke i parr_{ækv.} c) Beregn erstatningsmodstanden for de 3 modstande. d) Beregn effekten i denne modstand. Se facit ved at klikke i erstat_ækv. e) Beregn den indre modstand i batteriet. f) Beregn effekten i denne modstand. Se facit ved at klikke i batt_R_indre Du kan også prøve at bygge kredsløbet op og så kontrollere beregningerne med et ohmmeter. Materialer: Batteri (evt. powersupply), 2 voltmetre, ohmmeter, 3 modstande (ved 6V min. 50 ohm), "fumlebrædt" og div. ledninger. Når kredsløbet er samlet som vist indstilles de 5 skydere til de aktuelle værdier.