sat - brojevna kružnica

Odredi kut između kazaljki sata i duljinu luka koji opiše velika kazaljka, ako je njena duljina 1 decimetar.
Koliki je kut između male i velike kazaljke na satu ako je: a) mala kazaljka na 3, a velika na 12? b) mala kazaljka na 3, a velika na 9? c) mala kazaljka na 3, a velika na 2? Kolika je duljina luka koji opiše velika kazaljka kad se pomakne a) za puni krug? b) od 3 do 9? c) od 3 do 12? d) od 3 do 2?