Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Toisen asteen polynomifunktion kuvaaja

Toisen asteen polynomifunktion kuvaajan tutkiminen käy kätevästi liukujen a, b ja c arvoja muuttamalla. Funktion yhtälö voidaan myös ilmoittaa yleisemmin käytetyssä muodossa .