Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Trobar els angles sabent el valor del seu sinus

Observeu que per a cada valor entre -1 i 1 podem trobar dos angles que tenen aquest sinus: un angle el podem trobar amb la calculadora, amb la tecla inversa del sinus. L'altra angle l'hem de deduir "a mà". Raoneu com es pot calcular el segon angle a partir del primer. Quina relació hi ha entre els dos angles?