Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Riemann Alt ve Üst toplamları

y=x^2 ile x=0 ve x=2 arasındaki bölgenin alanına Riemann alt toplam ve üst toplamları ile yaklaşma
[0,2] aralığının düzgün bölüntüsü , Riemann alt ve üst toplamları ile hesaplanmıştır (sonlu sayıda dikdörtgen için yaklaşık değer hesaplanmıştır)