Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Räta linjens ekvation

Räta linjens ekvation
Räta linjens ekvation skrivs y=kx+b där k anger linjens lutning i förhållande till x-axeln och b anger linjens skärningspunkt (y-koordinaten) med y-axeln.