Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Titreting af stærk syre med stærk base

Titrering af en stærk syre med en stærk base

Hvis saltsyre, der er en stærk syre titreres med den stærke base natriumhydroxid fås følgende reaktion
  • HCl+NaOH→H2O+NaCl
I det virtuelle forsøg herunder titreres Vs mL HCl med NaOH. Koncentrationen af syren er Csmol/L og af basen  mol/L. Værdien af disse størrelser ændres med skyderne over titreringskurven. Udviklingen i pH-værdi plottes som funktion af tilsat volumen Vbase(mL) NaOH, der ændres ved at trække i det røde punkt.