Mønstre

I de næste opgaver skal du prøve at svare på de spørgsmål, der er til de enkelte Geogebra filer

to trekanter - Flyt den grønne trekant og forklar, hvad der sker med den røde

Egen spejling

Tegn en trekant og lav en spejling i linjen

Hvad sker der?

Hiv i punktet TRÆK, og se om du kan lave et mønster Hvilken type mønster laver du?

Find spejlingsakserne

Undersøg hvad der sker når du trækker i den grønne trekant og dens hjørner? Hvad ser du ske og hvorfor sker det?

Find spejlingsakserne