De stelling van Lagrange

Auteur:
Marc Brys
Kies m.b.v. de schuifknoppen een willekeurige derdegraadsfunctie f. Bepaal een interval [a,b]: versleep eerst het punt op de x-as met eerste coördinaatgetal a en nadien het punt op de x-as met eerste coördinaatgetal b. Schat de waarde c uit de stelling van Lagrange door het punt op de x-as met eerste coördinaatgetal c te verslepen.