Förkorta och mutiplicera bråk.

Område(n):
Bråk

Mål

1) kunna multiplicera bråk 2) kunna förkorta bråk(så långt som möjligt).