Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

aantal cijfers

Iedereen ziet dat het aantal cijfers van de getallen van de rij toeneemt. Maar het vraagt een wiskundige kijk om te zien of er een regelmaat te bespeuren valt in die aangroei. We tellen voor elk element het aantal cijfers .
getalelementcijfers
111
2112
3212
412114
51112216
63122116
7131122218
De aangroei wordt duidelijker wanneer we meer elementen tonen en voor de verticale as een logaritmische schaal gebruiken.
Na een aantal elementen is het duidelijk dat de aangroei niet willekeurig is. Bij een logaritmische schaalverdeling voor de verticale as vinden we een stijgende trendlijn. Dit betekent:
  • het aantal getallen in de rij groeit exponentieel
  • de verhouding van twee opeenvolgende getallen is constant