Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

La tigrene leve! (2010)

Author:
winsnesf

Oppgave

I denne oppgaven finner du statistikk fra 2010 om ca hvor mange tigre som levde hvert femte år fra 1970 - 2010, og ønsket prognose frem mot 2050. - Bruk datane til å finne ut når tigrene som art kommer til å dø ut med mindre tiltak blir gjort, og skriv hva slags funksjon beskriver tigrenes nedgang best? - Bruk datane fra den ønskede prognosen og finn ut hva slags funksjon som passer best for å beskrive denne økningen. - Hva slags funksjon beskriver best utviklingen fra 1970 til den ønskede prognosen i 2050? Hvor stor populasjon ville det vært i år 2075?