Relatív sebesség

A csúszkákkal megadhatjuk a hajó és madár sebességének nagyságát a vízhez képest. A madár relatív sebessége a hajóhoz képest attó is függ, hogy szembe haladnak-e vagy egyirányba.
Ha a madár és a hajó egymással szembe haladnak, akkor a relatív sebesség a két sebesség összege lesz. Ha egyirányba haladnak, akkor a relatív sebesség a két sebesség különbsége.