Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening 12

Een viervlak is een ruimtefiguur die door vier niet-coplanaire punten wordt gevormd. Men snijdt zo'n viervlak ABCD met een vlak dat evenwijdig is met de overstaande ribben AB en CD. Bewijs dat de snijpunten van dit vlak met de andere ribben de hoekpunten zijn van een parallellogram.