Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Sześcian - zadanie

Użyj pól wyboru i przycisków, aby rozwiązać zadanie. Sterowanie prędkością sześcianu zielonymi punktami: góra/dół - zatrzymanie; prawo/lewo - szybko. Czerwony i żółty punkt na okręgu - sterowanie ręczne położeniem sześcianu.
Dziękuję Danielowi Mentrard za układ wektorów bazowych przestrzeni. Dziękuję Jerzemu Milowi za wprowadzenie w zaawansowaną GeoGebrę. (Wg sugestii Pana Szymona)