Relatieve en absolute kopie van celinhoud

Relatieve kopie

Met een relatieve kopie kan je gemakkelijk rijen van getallen creëren of formules toepassen op een reeks getallen. Opmerking: Wanneer je formules relatief kopieert naar andere cellen, worden standaard alle referenties aangepast aan de doelcel.  Opdracht 1 Creëer een getallenrij in kolom A.
1.A1Typ 1 in cel A1 en 2 in cel A2.
2.Toolbar Image Selecteer beide cellen A1 and A2 en versleep het kleine vierkant in de rechteronderhoek van de geselecteerde cellen naar beneden tot cel A10.
Opmerking: Je paste nu relatief kopiëren toe om de rij getallen van 1 tot 10 te creëren in de cellen A1 tot A10
3.A2Verander het getal in cel A2 in.
4.Toolbar Image Selecteer opnieuw beide cellen A1 en A2 en kopieer de nieuwe waarden naar de andere cellen op de getallenrij te updaten.
Opdracht 2 Kopieer relatief een formule met celreferenties.
5.B1Typ in cel B1 de formule =A1/2.
6. Toolbar Image Trek de formule door van cel B1 naar cel B10. Tip: Selecteer enkel cel B1 en versleep de rechteronderhoek om de formule door te trekken naar de andere cellen. 
7. Toolbar Image Dubbelklik op een willekeurige cel in kolom B en controleer welke formule de inhoud van de cel berekende.
8. A2Verander het getal in cel A2 in 5 en update de getallenrij. Opmerking: Alle getallen in kolom B zullen de wijziging volgen.

Probeer het zelf...

Absolute kopie

Wil je bij het kopiëren naar een specifieke cel verwijzen, voeg dan het symbool $ toe aan de naam van de cel (b.v. $C$1). Opdracht 3
9.C1Typ het getal 4 in cel C1 en bevestig je invoer.
10.B1Verander de formule in cel B1 in =A1*$C$1.
11.Toolbar Image Trek nu de nieuwe formule in cel B1 door tot cel B10. Opmerking: Je vermenigvuldigde nu elke waarde in kolom A met 4.
12.C1Verander het getal in cel C1 in 10. Opmerking: Alle waarden in kolom B volgen automatisch je aanpassing.